Dyżury nauczycieli dla uczniów i rodziców
DYŻURY NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW
w godzinach 16.30-17.30

• 19 października (ŚRODA)
• 19 grudnia (PONIEDZIAŁEK)
• 09 marca (CZWARTEK)
• 15 maja (PONIEDZIAŁEK)
• 12 czerwca (PONIEDZIAŁEK)


ZEBRANIA Z RODZICAMI
godz. 16.00 GIMNAZJUM i 16.30 ZSZ oraz TECHNIKUM

• 20 września (WTOREK) dla klas 1 godz. 16.00
• 17 listopada (CZWARTEK)
• 26 stycznia (CZWARTEK)
• 11 kwietnia (WTOREK)