Klasy

Rok szkolny 2016/2017

 

Klasa
Typ szkoły
Zawód
Wychowawca
Opiekun z HP
I AT technikum technik usług fryzjerskich Magdalena Miłek - Nowak
-
II AT
technikum technik usług fryzjerskich Agnieszka Michelke - Urbaniak
-
III AT
technikum technik usług fryzjerskich Agnieszkqa Wyborna - Drewniak
-
IV AT
technikum technik usług fryzjerskich Mariola Jatczak
-
I AZ
zawodowa kucharz, cukiernik
Magdalena Hasińska
Rodryg Bartosiewicz
I BZ
zawodowa fryzjer Danuta Matysiak
Kinga Karolak
I CZ
zawodowa fryzjer, sprzedawca
Agnieszka Luźny
Aldona Szmajdzińska
I DZ
zawodowa wielozawodowa
Anna Szuleta

Kinga Karolak

I EZ
zawodowa wielozawodowa
Michał Olejnik
 Aneta Andrzejewska - Zakrocka
II AZ zawodowa kucharz
Anna Kuśnierz
Małgorzata Dzikowska
II BZ
zawodowa fryzjer Ewa Maron - Moszyk
-
II CZ
zawodowa fryzjer, cukiernik
Joanna Wasiak
Małgorzata Dzikowska
II DZ
zawodowa sprzedawca
Milena Nogaj
Marek Papiewski
II EZ zawodowa wielozawodowa
Paweł Olejnik
-
II FZ zawodowa wielozawodowa Ewelina Garbacz Marek Papiewski
III AZ zawodowa kucharz
Dorota Pruszak - Walaszczyk
Iwona Mikołajczyk
III BZ
zawodowa fryzjer Danuta Matysiak
 -
III CZ zawodowa cukiernik, sprzedawca, elektromechanik
Magdalena Nowak
 Emilia Fenger
III DZ zawodowa wielozawodowa Jolanta Trzmiel
Aldona Szmajdzińska
III EZ zawodowa wielozawodowa
Sebastian Kwaśniewski
Kinga Karolak
I A sem. I
gimnazjum dla dorosłych wielozawodowa Joanna Bartczak - Biniek
Emilia Fenger
I B sem. II
gimnazjum dla dorosłych wielozawodowa Carmen Bednarek
 Emilia Fenger
II A sem. III
gimnazjum dla dorosłych wielozawodowa Aldona Strzała
Iwona Woźniak
II B sem. IV
gimnazjum dla dorosłych wielozawodowa Katarzyna Bończysta
Rodryg Bartosiewicz
III A sem. V
gimnazjum dla dorosłych wielozawodowa Jarosław Ambroziak
Iwona Kubiaszczyk
III B sem. VI
gimnazjum dla dorosłych wielozawodowa Agnieszka Kalek
Aneta Andrzejewska - Zakrocka