Pedagog szkolny Patrycja Lewandowska - Mazurek

Godziny pracy:

Poniedziałek   830 -1330

Wtorek   830 - 1225, 1310 - 1410

Środa   830 - 1535

Czwartek  830 - 1430

Piątek   830 - 1130


Telefon kontaktowy: 62 7667957 lub 62 5025061.

 

Pani pedagog przyjmuje w gabinecie nr 24 - budynek B.

Sprawuje opiekę nad klasami:

- wszystkimi klasami technikum usług fryzjerskich

- w Branżowej Szkole I Stopnia nr 7: I B, ID, I E, II B, II D,

III B, III C, III D, IIIE