Pedagog szkolny Patrycja Lewandowska - Mazurek

Pedagog szkolny - pani Natalia Ostrowska

Godziny pracy:

Poniedziałek   800 - 1330

Wtorek   800 - 1230

Środa   1130 - 1530

Czwartek  800 - 1330

Piątek   800 - 1030


Telefon kontaktowy: 62 7667957 lub 62 5025061.

 

Pani pedagog przyjmuje w gabinecie nr 24 - budynek B.

Sprawuje opiekę nad klasami:

- wszystkimi klasami technikum usług fryzjerskich

- w Branżowej Szkole I Stopnia nr 7: I A, I B, II B, II D, II E, III B, III D