Pedagog szkolny Patrycja Lewandowska - Mazurek

Pedagog szkolny - pani Agata Sztandera

Godziny pracy:

Poniedziałek   900 - 1400

Wtorek   900 - 1400

Środa   1030 - 1500

Czwartek  800 - 1230

Piątek   800 - 1100


Telefon kontaktowy: 62 7667957 lub 62 5025061.

 

Pani pedagog przyjmuje w gabinecie nr 24 - budynek B.

Sprawuje opiekę nad klasami:

I TP, I BG, I CG, I BP, I DP, II T, II A, II B, III B, IV T