Nabór 2019/2020

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/ULOTKA_REKRUTACJA_ok.jpg/87a312bb-e402-5454-09df-474aa5b5eae6

 

         Nabór 2018 - kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu serdecznie zaprasza absolwentów gimnazjum do podjęcia dalszego kształcenia w Technikum nr 7 i Branżowej Szkole I stopnia nr 7.

 

TECHNIKUM NR 7

oddział poszkole podstawowej zawód oddział po gimnazjum

zawód

Uwagi

AT
 • technik usług fryzjerskich - 30 uczniów
AT
 • technik usług fryzjerskich - 30 uczniów


 BT
 • technik handlowiec - 20 uczniów
 BT
 • technik handlowiec - 20 uczniów
klasa integracyjna
CT
 • technik przemysłu mody, technik ochrony środowiska - 30 uczniów
CT
 • technik przemysłu mody, technik ochrony środowiska - 30 uczniów
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7

oddział po szkole podstawowej

zawód

oddział po gimnazjum zawód Uwagi
A
 • fryzjer - 30 uczniów
A
 • fryzjer - 30 uczniów
teoretyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły
B
 • sprzedawca - 20 uczniów
B
 • sprzedawca - 20 uczniów
klasa integracyjna
teoretyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły

 C
 • cukiernik/kucharz - 30 uczniów
C
 • cukiernik/kucharz - 30 uczniów
teoretyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły
 D,E
 •  wielozawodowa - 60 uczniów
 D,E
 • wielozawodowa - 60 uczniów

wędliniarz, złotnik - jubiler, fotograf, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, kominiarz, obuwnik, krawiec, piekarz, elektryk, tapicer, stolarz, ślusarz, murarz-tynkarz, kamieniarz, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych, kaletnik, zdun, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator obrabiarek skrawających, mechatronik, elektronik, monter stolarki budowlanej i wiele innych


teoretyczna nauka zawodu odbywa się na miesięcznych kursach w centrach kształcenia praktycznego (w Kaliszu lub innym miejscu na terenie kraju)

 

W znalezieniu praktyk w zawodach: stolarz, sprzedawca, kucharz, ślusarz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, obuwnik, kaletnik - pomaga  Hufiec Pracy (więcej informacji w zakładce Ochotniczy Hufiec Pracy ).


Szkoła współpracuje z Izbą Rzemieślniczą, Cechem Rzemiósł Budowlanych i Różnych oraz Związkiem Rzemieślników Cechowych w Kaliszu, a także z takimi firmami jak: Admat, Społem, Kaufland, Comforty - Nowe Skalmierzyce, Correct - Ociąż, Nestle, Pratt&Whitney, Kaliskimi Liniami Autobusowymi i Teknią. Informacje o pracodawcach zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „NASI PRACODAWCY".


Załączniki do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy do pobrania w pliku (*.doc)

2. Kwestionariusz osobowy do pobrania w pliku (*.pdf)

3. Harmonogram naboru do Szkół Ponadpodstawowych do pobrania w pliku (*.pdf)

4. Załączniki do podania do pobrania w pliku (*.doc)

 


 

Przydatne linki:

https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/#