Egzamin maturalny

Harmonogram egzaminów: gimnazjalnego, maturalnego.

Terminy egzaminu gimnazjalnego

a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)

·         z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

·         z zakresu języka polskiego - godz. 1100

b) część matematyczno - przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

·         z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900

·         z zakresu matematyki - godz. 1100

c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

·         na poziomie podstawowym - godz. 900

·         na poziomie rozszerzonym - godz. 1100

 

Terminy egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 

a) część humanistyczna -11 stycznia 2017 r. (środa)

·         z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

·         z zakresu języka polskiego - godz. 1100

b) część matematyczno - przyrodnicza -12 stycznia 2017 r. (czwartek)

·         z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900

·         z zakresu matematyki - godz. 1100

c) język obcy nowożytny -13 stycznia 2017 r. (piątek)

·         na poziomie podstawowym - godz. 900

·         na poziomie rozszerzonym - godz. 1100

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

 

a) część humanistyczna -1 czerwca 2017 r. (czwartek)

·         z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

·         z zakresu języka polskiego - godz. 1100

b) część matematyczno - przyrodnicza - 2 czerwca 2017 r. (piątek)

·         z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900

·         z zakresu matematyki - godz. 1100

c) język obcy nowożytny - 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

·         na poziomie podstawowym - godz. 900

·         na poziomie rozszerzonym - godz. 1100

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)

·         z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

·         z zakresu języka polskiego - godz. 1100

b) część matematyczno - przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

·         z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900

·         z zakresu matematyki - godz. 1100

c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

·         na poziomie podstawowym - godz. 900

·         na poziomie rozszerzonym - godz. 1100

 

Przekazanie przez okręgowa komisje egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

·         z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w styczniu -

- 27 stycznia 2017 r.

·         z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu i czerwcu -

- 16 czerwca 2017 r.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego

4 maja 2017 r. (czwartek) - język polski - poziom podstawowy - godz. 900

                                          jezyk polski - poziom rozszerzony - godz. 1400

5 maja 2017 r. (piątek) - matematyka - poziom podstawowy - godz. 900

8 maja 2017 r. (poniedziałek) - język angielski - poziom podstawowy - godz. 900

                                      - język angielski - poziom rozszerzony - godz. 1400                

9 maja 2017 r. (wtorek) - matematyka - poziom rozszerzony - godz. 900

10 maja 2017 r. (środa)- wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

11 maja 2017 r. (czwartek) - język niemiecki - poziom podstawowy - godz. 900

                                         - język niemiecki - poziom rozszerzony - godz. 1400

12 maja 2017 r. (piątek) - biologia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

13 maja 2016 r. (piątek) - chemia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

13 maja 2016 r. (piątek) - geografia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 1400

15  maja 2017 r. (poniedziałek) - historia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

16 maja 2017 r. (wtorek) - chemia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

18 maja 2017 r. (czwartek) - fizyka i astronomia/fizyka - poziom podstawowy i rozszerzony -

godz. 900

Część ustna egzaminu maturalnego

04. - 26.05.2017 r. - jezyk polski (prezentacja - formuła do 2014 r.)

                                   - języki obce nowożytne

08. - 21. 05.2017 r. (oprócz 15 maja) - język polski (wypowiedź - formuła od 2015 r.)


Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część pisemna egzaminu maturalnego

1 czerwca 2017 r. (czwartek) - język polski - poziom podstawowy - godz. 900

                                                 - język polski  - poziom rozszerzony - godz. 1400

2 czerwca 2017 r. (piątek) - matematyka - poziom podstawowy - godz. 900

                                          - matematyka - poziom rozszerzony - godz. 1400

5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) - język angielski - poziom podstawowy - godz. 900

                                                 - język angielski - poziom rozszerzony - godz. 1400

6 czerwca 2017 r. (wtorek) - historia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

7 czerwca 2017 r. (środa) - język niemiecki - poziom podstawowy - godz. 900

                                            - język niemiecki - poziom rozszerzony - godz. 1400

8 czerwca 2017 r. (czwartek) - biologia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

9 czerwca 2016 r. (piątek) - wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) - chemia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 900

                                       - geografia - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 1400

13 czerwca 2017 r. (wtorek) - fizyka i astronomia/fizyka - poziom podstawowy i rozszerzony - godz. 1400

Część ustna egzaminu maturalnego

01. - 20 czerwca - 2017 r. - jezyk polski (prezentacja - formuła do 2014 r.)

                                                - języki obce nowozytne

05. - 07 czerwca 2017 r. - język polski (wypowiedź - formuła od 2015 r.)

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkól -

- 30 czerwca 2017 r.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1. Część pisemna - 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) - godz. 900

2. Część ustna - 23 - 25 sierpnia 2017 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkól -

- 12 września 2017 r.

 

Przydatne adresy www:

www.oke.poznan.pl

www.cke.edu.pl