Historia

Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru powstał w wyniku połączenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Zesłańców Sybiru i Zespołu Szkół.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 posiada wieloletnią tradycję. Szkoła powstała w 1961 roku jako szkoła zawodowa kształcąca na potrzeby rzemiosła kaliskiego. To właśnie z tej szkoły wywodzi się większość czeladników i mistrzów: fryzjerów, mechaników pojazdów samochodowych, stolarzy, blacharzy, lakierników, fotografów i wielu innych.

Krótka historia szkoły:

 • Szkoła powołana została Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 18 grudnia 1961 r. nr SZ 3 – Oa/30/61, jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (dokształcająca).
 • 30 marca 1977 roku na mocy Zarządzenia Wojewody Kaliskiego nr 13 /77 szkoła została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową.
 • Na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty przekształcona w Publiczną Szkołę Zasadniczą.Na mocy uchwały Rady Miejskiej Kalisza nr XL V/591/02 z dnia 23.05.2002 roku powołano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

 

 • W skład Zespołu wchodzą:   
  • Technikum nr 7
  • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 8
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7
  • Gimnazjum dla Dorosłych