MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Historia

Zanim przy ul. Wąskiej 13 w Kaliszu powstała szkoła, wcześniej w tym miejscu znajdowała się fabryka włókiennicza "NEAPOL" należąca do Józefa Madowicza i jego ojca. Manufaktura funkcjonowała aż do początku II wojny światowej, czyli do 1939 roku. W 1961 roku budynek "NEAPOLU" został przekazany na potrzeby oświaty i wtedy powstała szkoła. Józef Madowicz po wybuchu wojny wraz z żoną przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Nigdy już nie wrócili do Polski.

Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru powstał w wyniku połączenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Zesłańców Sybiru i Zespołu Szkół.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 posiada wieloletnią tradycję. Szkoła powstała w 1961 roku jako szkoła zawodowa kształcąca na potrzeby rzemiosła kaliskiego. To właśnie z tej szkoły wywodzi się większość czeladników i mistrzów: fryzjerów, mechaników pojazdów samochodowych, stolarzy, blacharzy, lakierników, fotografów i wielu innych.

Krótka historia szkoły:

  • Szkoła powołana została Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 18 grudnia 1961 r. nr SZ 3 – Oa/30/61, jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (dokształcająca).
  • 30 marca 1977 roku na mocy Zarządzenia Wojewody Kaliskiego nr 13 /77 szkoła została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową.
  • Na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty przekształcona w Publiczną Szkołę Zasadniczą.Na mocy uchwały Rady Miejskiej Kalisza nr XL V/591/02 z dnia 23.05.2002 roku powołano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

 

  • W skład Zespołu wchodzą:   
    • Technikum nr 7
    • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Patron
Uchwałą nr XLVIII/707/2006 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 29 czerwca 2006 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kaliszu przy ul. Wąskiej 13 otrzymał imię Zesłańców Sybiru.

 

W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in.:

Nadanie szkole imienia Zesłańców Sybiru stwarza uczniom możliwość wyboru autorytetu godnego naśladowania oraz popularyzacji ideałów, którym oni byli wierni.

Pamięć o nich będzie wciąż żywa.


14 listopada 2008 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste wydarzenie - przekazanie sztandaru. Sztandar ufundowali i przekazali członkowie kaliskiego oddziału Związku Sybiraków.


Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 sprawują opiekę nad obeliskiem, znajdującym się na Skwerze Sybiraków nieopodal szkoły. Zapalają znicze i dbają o porządek. Obelisk przypomina o zesłaniach i zesłańcach, ich cierpieniu i wierze w wolną Polskę.

Galeria