Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Katarzyna Grabowska - przewodniczący

Marzena Śnieg - zastępca

Beata Jarentowska- skarbnik

Ewa Szulc - członek


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 30 zł (15 zł na każdy semestr).

Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas

lub na konto: Bank Pocztowy, nr rachunku: 09 1320 1016 2417 2705 2000 0001.

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

Zebrane pieniądze przeznaczone będą na nagrody dla młodzieży biorącej aktywny udział w życlu szkoły.