Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Aleksandra Kaczmarek - przewodnicząca

Marzena Śnieg - zastępca

Waldemar Urbaniak - skarbnik

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 30 zł (15 zł na każdy semestr).

Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas

lub na konto: Bank Pocztowy, nr rachunku: 09 1320 1016 2417 2705 2000 0001.

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

Zebrane pieniądze przeznaczone będą na nagrody dla młodzieży biorącej aktywny udział w życlu szkoły.