MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Konkursy i projekty
Konkurs - Literackie obrazy rodziny


Konkurs Plastyczno - Fotograficzny "Pejzaże Kalisza - Kalisz Nocą"

www.mdk.kalisz.pl/?pl_pejzaze-kalisza...prace-do-31-maja-2022-r.,125


„Ulubione wiersze Marii Konopnickiej" - konkurs dla osób niepełnosprawnych

Nieprzeterminowani, ponieważ klasyczni" - całoroczny projekt szkolny

Główne cele:

 • promocja literatury klasycznej
 • rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 • integracja uczniów

 

Uczestnicy: chętni uczniowie

 

Forma pracy: dowalona; indywidualna lub zbiorowa

 

Opiekunowie: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze

 

Termin: rok szkolny 2021/2022

 

Zrealizowane tematy szczegółowe:

 • Filmik promocyjny: „Tęsknisz za klasyka? Weź udział w projekcie!"
 • Rozmyślania pani Dulskiej
 • Zasłyszane pod oknami Dulskich!
 • Na ogólne żądanie społeczności ZSZ wznawiamy „Moralność pani Dulskiej"! - słuchowisko
 • Lektura Izabeli Łęckiej
 • Młodzieńcze wątpliwości! (A. Mickiewicz „Niepewność")
 • Dziwy w poemacie Aleksandra Puszkina „Rusłan i Ludmiła" (fragm.)
 • „Wigilia na Syberii" w twórczości Jacka Malczewskiego, Jacka Kaczmarskiego i Andrzeja Wajdy
 • Betlejem polskie wg Lucjana Rydla
 • Wigilia w „Chłopach" W. S. Reymonta
 • Kolędy polskie w wykonaniu klasycznym
        - „Gdy się Chrystus rodzi"

        - „Pójdźmy wszyscy do stajenki"

        - „Przybieżeli do Betlejem pasterze"

        - „Wśród nocnej ciszy"

 • O troskach jednej z żon trzech królów
 • Kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Słuchowisko na podstawie II cz. Dziadów A. Mickiewicza.
 • Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Słuchowisko na podstawie II cz. Dziadów A. Mickiewicza.
 • Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Słuchowisko na podstawie II cz. Dziadów A. Mickiewicza.

Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - projekt historyczny - do 18 marca 2022 r.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów - obchodzonego 24 marca 2022 r. -zachęcamy do udziału w projekcie historycznym "Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata".

Cele:
Ukazanie sensu oraz znaczenia szlachetnych i heroicznych postaw człowieka wiernego sobie, wyznawanym ideom oraz wrażliwego na potrzeby bliźniego.

Zadanie:
Wykonanie w dowolnej formie (literackiej, plastycznej lub multimedialnej) pracy prezentującej Polaków pomagających Żydom w czasie II wojny światowej.

Opiekunowie: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

* Uczeń otrzymuje ocenę z historii lub wiedzy o społeczeństwie.
Udział w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy w celu realizacji programu wychowawczego szkoły, a w nim kształtowania postaw altruistycznych i patriotycznych.

 


 

XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera - do 21 marca 2022 r.


Zadanie konkursowe: recytacja z pamięci utworu Marii Konopnickiej wybranego wyłącznie spośród 20 tytułów zaproponowanych przez Organizatora (może to być 1 wiersz lub więcej, ale ok. 2,5-3 minuty recytacji)


http://www.biblioteka.opatowek.pl/aktualnosci-/xvi-powiatowy-konkurs-recytatorskim-im-stefana-gillera%C2%A0


Zgłoszenia u nauczycieli języka polskiego lub w bibliotece szkolnej: do 21 marca 2022 r.
* Szkoła może zgłosić tylko 3 uczestników

 


 

27. edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „W obiektywie" - do 18 marca 2022

 

Konkurs dla twórców powyżej 16 roku życia

Zadanie: zgłoszenie max. 5 fotografii w formie wydruków bez oprawy, oznaczonych godłem i tytułem. Fotografie mogą tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami.

Tematyka: prace mogą być kreacją artystyczną lub mogą dokumentować wydarzenia kulturalne, polityczne, sportowe, życie codzienne, mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę i architekturę.

Termin dostarczenia prac do biblioteki szkolnej: 18 marca 2022 r.

https://www.facebook.com/WiezaCisnienKalisz/

https://drive.google.com/file/d/1VgRd3I9ITvBUBXn4bAhz4GRu_2pmubqv/view

https://drive.google.com/file/d/1llNH_aOnGvc-heR3pq0y6PcZn9gNW1m1/view

 


 

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" - do 31 marca 2022 r.


Zadanie - przygotowanie pracy w jednej z kategorii:

 • Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
 • Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (np. film lub prezentacja. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
 • Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat).

Termin dostarczenia prac do biblioteki szkolnej: do 31 marca 2022 r.

ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/pozostale_konkursy/2021/12/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

 


 

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940" - do 3 marca 2022 r. - od 15 lat

Zadania do wyboru:

 • praca plastyczna - awers i rewers medalu „Katyń - Pamiętamy"; format A3. Technika malarska lub rysunkowa (ołówek, kredka, akwarela)
 • praca pisemna (esej, rozprawka, opowiadanie, wywiad lub sztuka teatralna) na temat: „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do współczesności"
 • tekst piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej

 

Termin złożenia prac w bibliotece szkolnej: 3 marca 2022 r.

www.konkurskatynski.pl/

 


 

„Nieprzeterminowani, ponieważ klasyczni" - całoroczny projekt szkolny

Główne cele:

 • promocja literatury klasycznej
 • rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 • integracja uczniów

Uczestnicy: chętni uczniowie

Forma pracy: dowolna; indywidualna lub zbiorowa

Opiekunowie: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze

Termin: rok szkolny 2021/2022

www.facebook.com/zespolszkolzawodowychwkaliszu/videos/we%C5%BA-udzia%C5%82-w-projekcie-nieprzeterminowani-poniewa%C5%BC-klasyczni-%EF%B8%8F/750189426379834

 


 

„Rodzinne pasje zawodowe"


Całoroczny projekt szkolny realizowany we współpracy z rodzicami
Główne cele:

 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
 • integracja rodzin
 • promocja szkolnictwa zawodowego
Uczestnicy: chętni uczniowie

Forma pracy: dowolna; indywidualna lub zbiorowa

Opiekunowie: doradcy zawodowi, nauczyciele historii, nauczyciele bibliotekarze

Termin: rok szkolny 2021/2022

Galeria