MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Konkursy i projekty
Przyjaciel do adopcji" - konkurs plastyczny

Termin dostarczania prac do biblioteki szkolnej: do 4 listopada 2022

Regulamin konkursu "Przyjaciel do adopcji"

 

„Mickiewicz jest super!"Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Nauczyciele bibliotekarze

2. CELE KONKURSU

- promocja czytelnictwa

- doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem,

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,

- umożliwianie uczniom dokonywania oceny innych uczniów,

- realizacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: nr 1, nr 3

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów.

Uczestnik konkursu czyta wylosowany utwór z zestawu przygotowanego przez organizatora.

Zestaw utworów:

A. Mickiewicz „Ballady i romanse": Romantyczność, Świteź, Świtezianka, Rybka, Powrót taty, Do przyjaciół, To lubię, Rękawiczka, Pani Twardowska, Tukaj albo próby przyjaźni, Lilie, Dudarz

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/narodowe-czytanie/2022-ballady-i-romanse/tekst-utworu

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse/

Czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją - do 4 minut.

TERMINY:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie organizatorowi swojego udziału do 17 października 2022 r. - osobiście lub przez mobidziennik.

Rozpoczęcie konkursu 24 października 2022 r. godz. 9.40 w auli w budynku B.

4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Komisja konkursowa powołana przezorganizatora przyzna jedno pierwsze miejsce - tytuł „Mistrza Pięknego Czytania 2022/2023" oraz jedno wyróżnienie.

Uczestnicy konkursu, stanowiący jednocześnie publiczność, przyznają jedno wyróżnienie.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz uwagę pozytywną (10p.) lub ocenę z języka polskiego (z wagą 1).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 października 2022 r. na FB szkoły.

O terminie i sposobie wręczenia nagród organizator poinformuje uczestników przez mobidziennik po ogłoszeniu wyników.

Uczestnik konkursu jest zwolniony z lekcji w czasie trwania wydarzenia.

Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, do celów związanych z organizacją Konkursu.

Zaczytana, zaczytany, zaczytani - projekt czytelniczy
Główne cele:
 • Promocja literatury i czytelnictwa.
 • Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 • Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
Uczestnicy: chętni uczniowie
Forma pracy: dowolna; indywidualna

Opiekunowie: nauczyciele bibliotekarze

Termin: 1 października 2022 - 30 października 2022
***
Uczeń otrzymuje za udział w projekcie pochwałę od organizatora (10p.) lub ocenę z przedmiotu.

Zadania do wyboru A lub B

Zadanie A

 

1. Wykonaj zdjęcia/zdjęcie rodzinnego księgozbioru lub najważniejszej książki w domu.

2. Przeprowadź wywiady z członkami Twojej rodziny. Zapisz lub nagraj tę rozmowę.

Dowiedz się:

- skąd wzięły się książki w Twoim domu,

- która z nich jest najważniejsza i dlaczego,

- jak czytano kiedyś w Twoim domu; jak czyta się dzisiaj

 

Zadanie B

 

1. Zrób zdjęcie sobie lub swojej rodzinie, na których pokażesz, jak jesteś/ jesteście zaczytani.

2. Napisz lub nagraj wypowiedź o Twojej lub Waszej pasji czytelniczej:

- od czego się zaczęło,

- co lubicie czytać,

- co daje Wam czytanie itp.

Jeżeli Twoja praca będzie dotyczyła rodziny, możesz to zrobić również w formie wywiadu.

 

,,Twórczy świat Marii Konopnickiej" - konkurs plastyczny

Termin dostarczenia prac do biblioteki szkolnej do 28 listopada 2022 r.

Konkurs plastyczny "Wolność bez nałogów"

Termin zgłoszenia do biblioteki szkolnej do 24 października 2022 r.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin i karta zgłoszenia w linku

Konkurs Recytatorski #Pan Tadeusz
Termin zgłoszenia do biblioteki szkolnej do 30 września 2022 r.

Podsumowanie projektu - "Nieprzeterminowani, ponieważ klasyczni"


Konkurs - Literackie obrazy rodziny


Konkurs Plastyczno - Fotograficzny "Pejzaże Kalisza - Kalisz Nocą"

www.mdk.kalisz.pl/?pl_pejzaze-kalisza...prace-do-31-maja-2022-r.,125


„Ulubione wiersze Marii Konopnickiej" - konkurs dla osób niepełnosprawnych


Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - projekt historyczny - do 18 marca 2022 r.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów - obchodzonego 24 marca 2022 r. -zachęcamy do udziału w projekcie historycznym "Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata".

Cele:
Ukazanie sensu oraz znaczenia szlachetnych i heroicznych postaw człowieka wiernego sobie, wyznawanym ideom oraz wrażliwego na potrzeby bliźniego.

Zadanie:
Wykonanie w dowolnej formie (literackiej, plastycznej lub multimedialnej) pracy prezentującej Polaków pomagających Żydom w czasie II wojny światowej.

Opiekunowie: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

* Uczeń otrzymuje ocenę z historii lub wiedzy o społeczeństwie.
Udział w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy w celu realizacji programu wychowawczego szkoły, a w nim kształtowania postaw altruistycznych i patriotycznych.

 


 

XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera - do 21 marca 2022 r.


Zadanie konkursowe: recytacja z pamięci utworu Marii Konopnickiej wybranego wyłącznie spośród 20 tytułów zaproponowanych przez Organizatora (może to być 1 wiersz lub więcej, ale ok. 2,5-3 minuty recytacji)


http://www.biblioteka.opatowek.pl/aktualnosci-/xvi-powiatowy-konkurs-recytatorskim-im-stefana-gillera%C2%A0


Zgłoszenia u nauczycieli języka polskiego lub w bibliotece szkolnej: do 21 marca 2022 r.
* Szkoła może zgłosić tylko 3 uczestników

 


 

27. edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „W obiektywie" - do 18 marca 2022

 

Konkurs dla twórców powyżej 16 roku życia

Zadanie: zgłoszenie max. 5 fotografii w formie wydruków bez oprawy, oznaczonych godłem i tytułem. Fotografie mogą tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami.

Tematyka: prace mogą być kreacją artystyczną lub mogą dokumentować wydarzenia kulturalne, polityczne, sportowe, życie codzienne, mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę i architekturę.

Termin dostarczenia prac do biblioteki szkolnej: 18 marca 2022 r.

https://www.facebook.com/WiezaCisnienKalisz/

https://drive.google.com/file/d/1VgRd3I9ITvBUBXn4bAhz4GRu_2pmubqv/view

https://drive.google.com/file/d/1llNH_aOnGvc-heR3pq0y6PcZn9gNW1m1/view

 


 

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" - do 31 marca 2022 r.


Zadanie - przygotowanie pracy w jednej z kategorii:

 • Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
 • Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (np. film lub prezentacja. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
 • Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat).

Termin dostarczenia prac do biblioteki szkolnej: do 31 marca 2022 r.

ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/pozostale_konkursy/2021/12/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

 


 

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940" - do 3 marca 2022 r. - od 15 lat

Zadania do wyboru:

 • praca plastyczna - awers i rewers medalu „Katyń - Pamiętamy"; format A3. Technika malarska lub rysunkowa (ołówek, kredka, akwarela)
 • praca pisemna (esej, rozprawka, opowiadanie, wywiad lub sztuka teatralna) na temat: „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do współczesności"
 • tekst piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej

 

Termin złożenia prac w bibliotece szkolnej: 3 marca 2022 r.

www.konkurskatynski.pl/

 


 

„Nieprzeterminowani, ponieważ klasyczni" - całoroczny projekt szkolny

Główne cele:

 • promocja literatury klasycznej
 • rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 • integracja uczniów

Uczestnicy: chętni uczniowie

Forma pracy: dowolna; indywidualna lub zbiorowa

Opiekunowie: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze

Termin: rok szkolny 2021/2022

www.facebook.com/zespolszkolzawodowychwkaliszu/videos/we%C5%BA-udzia%C5%82-w-projekcie-nieprzeterminowani-poniewa%C5%BC-klasyczni-%EF%B8%8F/750189426379834

 


 

„Rodzinne pasje zawodowe"


Całoroczny projekt szkolny realizowany we współpracy z rodzicami
Główne cele:

 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
 • integracja rodzin
 • promocja szkolnictwa zawodowego
Uczestnicy: chętni uczniowie

Forma pracy: dowolna; indywidualna lub zbiorowa

Opiekunowie: doradcy zawodowi, nauczyciele historii, nauczyciele bibliotekarze

Termin: rok szkolny 2021/2022

Galeria