MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Cyfrowa Wielkopolska
Kamera - akcja

Takie komendy padały dnia 15.03.2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

To nie ekipa filmowa odwiedziła tego dnia bibliotekę, ale uczennice naszej szkoły. Wywiad z kierownikiem zbiorów specjalnych biblioteki na temat książek ocalonych od zatopienia w Kanale Babinka przeprowadziły Patrycja Winnowicz i Natalia Ambroziak.

 

Wizyta w muzeum jest jak podróż w czasie.

Takie były wrażenia zespołu realizującego projekt po wizycie w Muzeum im. G.J. Osiakowskich w Kaliszu.

Tysiące przedmiotów codziennego użytku, dzieł sztuki, zdjęć, dokumentów, zgromadzonych w jedenastu salach to niezwykła ekspozycja. Prezentuje historię Kalisz, ważnego ośrodka przemysłowego, miasta wielokulturowego, dynamicznie odbudowującego się po zniszczeniach dokonanych w czasach I wojny światowej, przeżywającego kolejne okupacje.

Każdy eksponat o czymś przypomina, stara się opowiedzieć historię swego właściciela. Można tu przyjrzeć się jak pracował dawniej szewc, stolarz czy fryzjer, odwiedzić sklep kolonialny, starą aptekę, wśród lalek i zabawek powrócić do czasu dzieciństwa. Szczególne miejsce zajmuje ekspozycja poświęcona kaliskim Żydom. Zgromadzone przedmioty kultu i te, które towarzyszyły ich codziennemu życiu, przypominają dzieje społeczności dziś w mieście nieobecnej.


 

Warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

Spotkanie z kierownikiem działu zbiorów specjalnych panią Moniką Sobczak-Waliś pozwoliło członkom zespołu realizującego projekt poznać rodzaje zbiorów specjalnych gromadzonych w bibliotece i odkryć w nich cenne źródła do badania dziejów miasta.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły książki ocalone od zatopienia w Kanale Babinka. Dzieje tego księgozbioru trwale zapisały się w historii miasta. W 1941 roku hitlerowcy podjęli decyzję o zasypaniu Babinki. Do tego celu użyli zbiorów kaliskich bibliotek i gruzów ze zburzonych domów. W ten sposób zniszczyli dorobek intelektualny wielu pokoleń mieszkańców Kalisza.

O czym szumią drzewa na kaliskich plantach ?

Kaliskie planty to miejsce niezwykłe. Kiedyś płynęła tędy rzeka, obecnie szumią drzewa. To zabytek najstarszej części miasta - Śródmieścia. Planty otaczają miejsca, które były świadkami wielowiekowej historii Kalisza: fragmenty średniowiecznych murów obronnych, obszar dawnej dzielnicy żydowskiej, budowle i place pełniące różne funkcje w dziejach miasta.
To właśnie magia plant urzekła uczennice klasy 3 TG, które postanowiły poznać ich historię, dowiedzieć się jak Kanał Babinka zmienił się w pas zieleni. Tak powstał projekt O czym szumią drzewa na kaliskich plantach ? realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Cyfrowa Wielkopolsk@, podprojektu Akademia Kształcenia Wyprzedającego. Miejskie budowle, dawne fotografie, stare gazety, książki, publikacje internetowe, a przede wszystkim wspomnienia ludzi to doskonałe źródła do poznawania przemian przestrzeni kaliskich plant. To zadanie przez cały rok szkolny będzie realizował zespół w składzie: Dominika Błoj, Klaudia Bryła, Magdalena Kupaj, Natalia Ambroziak, Wiktoria Kubiak, Patrycja Winnowicz, Alicja Płóciennik, Oliwia Stemplewska pod kierunkiem opiekuna Danuty Matysiak.

 

Galeria