Grono pedagogiczne

Kierownictwo szkoły:

mgr Agata Dziedzic - dyrektor szkoły

mgr Dorota Ozimek - wicedyrektor szkoły

mgr Sebastian Kwaśniewski - wicedyrektor szkoły

mgr inż. Ewa Maciejczyk - kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele

Nauczyciel
Nauczany przedmiot
Anna Bajek religia
Joanna Biniek  Bartczak język angielski
Carmen Bednarek podstawy przedsiębiorczości, informatyka
Tomasz Czerniakowski wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości
Marzena Doczekalska fizyka, matematyka
Agata Dziedzic matematyka
Ewelina Garbacz jezyk angielski
Magdalena Grygiel fizyka, matematyka
Magdalena Hasińska język polski
Mariola Jatczak przedmioty zawodowe fryzjerskie
Beata Jóźwik nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, biologia
Agnieszka Kalek biologia, higiena
Aldona Kaźmierczak psycholog, wychowanie do życia w rodzinie
Maria Kolańska przedmioty zawodowe gastronomiczne
Katarzyna Kruczkowska chemia, fizyka, matematyka
Anna Kuśnierz przedmioty zawodowe gastronomiczne
Sebastian Kwaśniewski geografia, wychowanie fizyczne
Michał Lange wychowanie fizyczne
Patrycja Lewandowska - Mazurek pedagog
Agnieszka Luźny historia, informatyka
Ewa Maciejczyk chemia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe fryzjerskie
Ewa Rektor Moszyk wychowanie fizyczne
Paweł Maślak nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Danuta Matysiak język polski, wiedza o społeczeństwie, historia
Agnieszka Michelke - Urbaniak język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
Magdalena Miłek - Nowak jezyk angielski
Milena Nogaj przedmioty zawodowe handlowe, zajęcia rewalidacyjne
Magdalena Nowak przedmioty zawodowe handlowe, podstawy przedsiębiorczości, matematyka
Dorota Ozimek biblioteka
Edyta Piotrowska nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
Dorota Pruszak - Walaszczyk geografia, wychowanie fizyczne
Dawid Stacherżak
religia
Aldona Strzała język polski
Anna Szuleta jezyk polski
Ks. Michał Świgoniak religia
Jolanta Trzmiel biblioteka, język polski, historia
Joanna Wasiak matematyka
Justyna Wielgocka przedmioty zawodowe fryzjerskie
Agnieszka Wyborna - Drewniak przedmioty zawodowe fryzjerskie