MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Grono pedagogiczne

Kierownictwo szkoły:

mgr Agata Dziedzic - dyrektor szkoły

mgr Dorota Ozimek - wicedyrektor szkoły

mgr Sebastian Kwaśniewski - wicedyrektor szkoły

mgr inż. Ewa Maciejczyk - kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele

Nauczyciel
Nauczany przedmiot
Anna Bajek religia
Joanna Biniek  Bartczak język angielski
Carmen Bednarek informatyka
Tomasz Czerniakowski wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
Marzena Doczekalska matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne
Agata Dziedzic matematyka
Ewelina Garbacz jezyk angielski
Magdalena Hasińska język polski, nauczyciel wspomagający
Mariola Jatczak przedmioty zawodowe fryzjerskie
Agnieszka Kalek biologia, higiena, wychowanie fizyczne
Aldona Kaźmierczak psycholog, wychowanie do życia w rodzinie
Maria Kolańska przedmioty zawodowe gastronomiczne
Katarzyna Kruczkowska chemia, matematyka
Anna Kuśnierz przedmioty zawodowe gastronomiczne
Sebastian Kwaśniewski geografia, wychowanie fizyczne
Michał Lange wychowanie fizyczne
Patrycja Lewandowska - Mazurek pedagog
Agnieszka Luźny historia
Ewa Maciejczyk chemia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe fryzjerskie
Ewa Rektor - Moszyk wychowanie fizyczne
Paweł Maślak nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Danuta Matysiak język polski, wiedza o społeczeństwie, historia
Agnieszka Michelke - Urbaniak język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
Magdalena Miłek - Nowak jezyk angielski
Milena Nogaj przedmioty zawodowe handlowe
Magdalena Nowak przedmioty zawodowe handlowe, podstawy przedsiębiorczości
Dorota Ozimek biblioteka
Grażyna Pietura przedmioty zawodowe fryzjerskie
Edyta Piotrowska nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
Dorota Pruszak - Walaszczyk geografia, wychowanie fizyczne
Dariusz Smolarek wychowanie fizyczne
Agata Sztandera pedagog szkolny
Dawid Stacherżak
religia
Krzysztof Suchorski język angielski
Anna Szuleta język polski
Ks. Michał Świgoniak religia
Jolanta Trzmiel biblioteka, język polski
Joanna Wasiak matematyka, informatyka
Justyna Wielgocka przedmioty zawodowe fryzjerskie
Agnieszka Wyborna - Drewniak przedmioty zawodowe fryzjerskie
Galeria