Aktualności
Próbny praktyczny egzamin zawodowy w zawodzie sprzedawca.
2014-03-03
W dniu 10.01.2014 r. w naszej szkole zorganizowany został próbny egzamin zawodowy (etap praktyczny) dla uczniów klasy II ZSZ - sprzedawca.&

Przygotowany zgodnie z wytycznymi OKE przedstawiał sprzedaż detaliczną na trzech odpowiednio wyposażonych stanowiskach. W roli sprzedawców wystąpili uczniowie klasy II, a klientami sklepu i jednocześnie egzaminatorami były panie mgr Milena Nogaj i mgr Magdalena Nowak. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom sposobu organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego. Mieli więc możliwość obserwacji zarówno egzaminowanych, jak i egzaminatorów, którzy komentowali czynności uczniów zwracając uwagę m.in. na to, jakie elementy egzaminu podlegają ocenie.


Galeria zdjęć