Aktualności
Profilaktyka raka piersi.
2014-03-07

W ramach edukacji zdrowotnej w dniu 5.03.2014 roku odbyło się spotkanie uczennic kl. III B ZSZ i IV AT z panią dr Marzeną Zemłą i paniami z Klubu Amazonek.

Podczas spotkania uczennice mogły zobaczyć prezentację ,,Profilaktyka raka piersi - samobadanie piersi", której celem było propagowanie profilaktyki ochrony zdrowia kobiet.

Szerzenie profilaktyki pozwala zapobiegać wszelkim zjawiskom społecznie niepożądanym służąc skutecznie środowisku.

Wyposażenie młodzieży w niezbędną do ochrony zdrowia wiedzę przyczynia się do kształtowania świadomego społeczeństwa oraz postaw prozdrowotnych.

Organizatorką spotkania była pielęgniarka szkolna Magdalena Erentraud.


Galeria zdjęć