MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Rozpoczynamy cykl spotkań edukacyjno-profilaktycznych w Zakładzie Karnym w Kaliszu.
2014-03-07

Dnia 17 lutego uczennice klasy IIIAT udały się na wycieczkę do  Zakładu Karnego w Kaliszu.

Uczennice osobiście mogły się przekonać jak wygląda kaliski Zakład Karny i jak funkcjonuje system więziennictwa w Polsce.

Służba więzienna dołożyła wielu starań, abyśmy mogły zobaczyć w jakich warunkach skazani odbywają kary. Uczennice zobaczyły spacerniak i przechadzających się w nim skazanych, celę skazanego, „izolatkę", łazienkę oraz salę widzeń.

Ostatnią częścią wycieczki była prelekcja na temat sytemu więziennictwa w Polsce. Zakład Karny w Kaliszu jest zakładem karnym dla mężczyzn typu zamkniętego, dla odbywających karę po raz pierwszy. W oddziale zewnętrznym przebywają natomiast skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność Zakładu Karnego w Kaliszu wynosi 197 skazanych + 80 w Oddziale Zewnętrznym.

Uczennice dowiedziały się m. in. , że celem kary pozbawienia wolności jest nie tylko izolacja osób skazanych, ale głównie oddziaływanie wychowawcze umożliwiające powrót po odbyciu kary - do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W czasie odbywania kary skazani mogą pracować zarobkowo lub społecznie w różnych formach wolontariatu. Możliwość pracy poza murami więzienia to duży przywilej, mogą z niego korzystać tylko niektórzy skazani. Osadzeni mogą zdobyć kwalifikacje w formach szkolnych lub kursach. Organizuje się dla nich zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe. W zakładzie prowadzone są również oddziaływania antyalkoholowe i przeciwprzemocowe w formie grupy AA oraz grup edukacyjnych prowadzonych przez psychologów jednostki. W zakładzie funkcjonuje ambulatorium oraz gabinet stomatologiczny. Personel medyczny to jeden lekarz oraz trzy pielęgniarki, a także dwóch lekarzy i stomatolog.

 

Prelekcję prowadził oficer prasowy-  kpt. Remigiusz Czaja.

Opiekę nad uczennicami sprawowały pani Justyna Leoniak i p. Patrycja Lewandowska-Mazurek

 

Wszyscy chętni uczniowie zainteresowani udziałem w kolejnych spotkaniach mogą zasięgnąć informacji u organizatorek wyjść: p. Justyny Leoniak lub u pedagoga szkolnego.Galeria zdjęć
Galeria