Aktualności
Z wizytą w domu p. Zdzisława Krawczyka – byłego dyrektora naszej szkoły
2014-04-30
Przed świętami wielkanocnymi przedstawiciele uczniów naszej szkoły - Paulina Kłodzińska, Mikołaj Sadłowski z kl. 1AZ oraz Grażyna Kowalska i Łukasz Lipke z kl. 2AZ wraz z opiekunami - złożyli wizytę panu Z. Krawczykowi, byłemu dyrektorowi szkoły.
Podczas przeprowadzonego wywiadu młodzi ludzie poznali okoliczności towarzyszące powstawaniu szkoły, atmosferę placówki, w której wykształcenie zawodowe zdobyło wielu kaliskich czeladników i mistrzów, a także bogatą osobowość p. Zdzisława. W trakcie miłego spotkania pan dyrektor nie tylko podzielił się z nami zajmującym słowem, dobrym humorem, słodyczami, ale także podarował szkolnej bibliotece wiele cennych pozycji ze swojego księgozbioru. Zbiory naszej biblioteki powiększyły się więc o następujące pozycje:
1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom I A-F, red. T. Pilch, Warszawa 2003.
2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom II G-Ł, red. T. Pilch, Warszawa 2003.
3. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom III M-O, red. T. Pilch, Warszawa 2004.
4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom IV P, red. T. Pilch, Warszawa 2005.
5. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V R-St, red. T. Pilch, Warszawa 2006.
6. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom VI Su-U, red. T. Pilch, Warszawa 2007.
7. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom VII V-Ż, red. T. Pilch, Warszawa 2008.
8. Praca zbiorowa, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 1980.
9. M. Przetacznikowa , Z. Włodarski , Psychologia wychowawcza, Warszawa 1980.
10. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1980.
11. Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1979.
12. Historia wychowania, t. I, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1965.
13. T. Nowacki, Podstawy dydaktyki zawodowej, Warszawa 1979.
14. E. Berezowski, H. Lesicka, R. Ostrowski, Vademecum technicznych środków, Warszawa 1982.
15. N. Davies, Europa, Kraków 1998.
16. E.J. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974.
17. K. Kupisz, B. Kielski, Podręczny słownik polsko - francuski z suplementem, Warszawa 1969.
18. K. Kupisz, B. Kielski, Podręczny słownik francusko - polski z suplementem, Warszawa 1968.

 

Galeria zdjęć