Aktualności
Olimpiada Innowacyjności Technicznych i Wynalazczości
2014-06-18

Olimpiada organizowana jest pod patronatem
Pani Prezes Urzędu Patentowego RP
dr Alicji Adamczak

Dnia 20 marca 2014 r
w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
w Ostrowie Wielkopolskim
odbyła się
I edycja eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacyjności Technicznych i Wynalazczości.
Uczennice technikum:
SYLWIA KACZKOWSKA(IVA)
DONATA KOWALIŃSKA (IVA)
I PAULINA KUCIAK(IIA)
zajęły IV miejsce zespołowo.
Donata Kowalińska i Sylwia Kaczkowska
zostały finalistkami etapu okręgowego.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23.05.2014r
w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Opiekun Ewa Maciejczyk