MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2014
2014-07-04
Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej" - sierpień 2014
Zgodnie z treścią :

• § 103 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.),
• § 114 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia MKiDN z dnia 08.04.2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 65, poz. 400 ze zm.)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej i w sesji wiosennej 2014 r. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej (warunkującego uzyskanie w br. świadectwa dojrzałości), może w sesji „poprawkowej" ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej. Prawo przystąpienia do egzaminu w sesji „poprawkowej" nie obejmuje osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony.
Inaczej mówiąc - prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego" w 2014 r. przysługuje absolwentowi w sytuacji, gdy na dzień 27 czerwca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.
Uwaga - tematy z języka polskiego do części ustnej egzaminu pozostają bez zmian.

2. Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego", musi złożyć w terminie do dnia 4 lipca 2014 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju br. składał bezpośrednio w OKE.

Egzaminy „poprawkowe" przeprowadzone będą w następujących terminach:

• egzaminy pisemne:
matematyka - 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), początek godz. 9.00;
język angielski - 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), początek godz. 9.00;

 

Galeria