Aktualności
Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień.
2014-12-02
W dniu 27. 11. 2014 r. zakończył się cykl dwugodzinnych zajęć z klasmi dotyczacych profilaktyki uzależnień.
Zajęcia były prowadzone przez panią Sylwię Dziedziczak, terapeutę uzależnień. W ich trakcie młodzież zdobyła wiedzę na temat skutków zażywania środków odurzających, poznała fazy uzależnień oraz dowiedziała się gdzie w Kaliszu szukać pomocy w tym zakresie. Zajęcia prowadzone były metodą wykładu, rozmowy, projekcji filmu oraz dyskusji. Serdecznie dziekujemy za przekazaną wiedzę.