MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Opłatek Sybiraków
2015-01-20
Dnia 14 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru odbyło się spotkanie opłatkowe Sybiraków.

Udział wzięli:

- Kapelan Oddziału Sybiraków w Kaliszu ks. płk Tadeusz Pałuska,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Andrzej Plichta,
- dr Janusz Pęcherz,
- Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa Witold Pawlaczyk wraz z członkami Ryszardem Jezierskim i Januszem Sibińskim
- członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Jerzy Bancewicz - profesor Politechniki Poznańskiej,
- przedstawiciele Terenowych Kół Związku Sybiraków: prezesi Marian Junak z Ostrowa Wielkopolskiego, Franciszek Pić z Sycowa wraz z członkami tych kół oraz Sybiracy Koła Kaliskiego,
- dyrektor szkoły p. Agata Dziedzic, wicedyrektor p. Elżbieta Wilk, sekretarz Magdalena Różańska i młodzież szkolna pod opieką p. Anny Bajek.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Sybiraków i sztandaru szkoły. Zebrani wysłuchali hymnu Sybiraków, a chwilą ciszy oddali hołd zmarłym Sybirakom. Następnie wręczono odznaki honorowe, legitymacje i dyplomy przyznane przez Zarząd Główny Związku Sybiraków. Odznaczenia otrzymali: ks. płk Tadeusz Pałuska, dr Janusz Pęcherz, Agata Dziedzic, Elżbieta Wilk, Alicja Bińczyk, Marian Junak, Maria Matłoka, Magdalena Różańska, Roman Toruniewski, Czesław Jaworski, Ryszard Jezierski, Janusz Sibiński, Stanisław Szponder, Sławomir Machay, Stanisław Bałoniak, Teresa Kęsik.

Z pomocą członków Koła Kaliskiego, spotkanie zorganizowała i prowadziła p. Eugenia Pastuszek - Prezes Oddziału Kaliskiego Związku Sybiraków.
Po części oficjalnej głos zabrała młodzież szkolna przedstawiając swój program artystyczny. Wspólnie śpiewano kolędy, składano życzenia, a następnie miała miejsce agapa.
Na zakończenie uroczystości Pani Eugenia Pastuszek podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu.

 

Galeria zdjęć
Galeria