Aktualności
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
2015-05-29
Dnia 22 maja 2015 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym bądź technologicznym. Olimpiada rozwija pasje i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. Olimpiada podzielona jest na dwa bloki :

Blok A - Innowacje techniczne

Blok B - Wynalazczość

Organizatorem konkursu w okręgu kalisko - ostrowskim było Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski.

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości rywalizowało ze sobą 8 szkół z okręgu kalisko-ostrowskiego. Zespół ZSZ im.Zesłańców Sybiru w Kaliszu w składzie: Paulina Kuciak III AT , Patrycja Macdonald II AT i Natalia Wozińska II AT z opiekunem - panią Ewą Maciejczyk drużynowo zajął V miejsce. W klasyfikacji indywidualnej finalistką została Paulina Kuciak . Prezes Zarządu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości - p. Zbigniew Matuszczak i Dyrektor Kuratorium Oświaty, Delegatura w Kaliszu - p. Aleksander Ziobro wręczyli uczestnikom dyplomy, puchary i nagrody .

Kolejnym punktem udziału w podsumowaniu eliminacji był wykład pani Agnieszki Zakrzewskiej - Ambasadora Karier Unii Europejskiej na temat: " Możliwość podjęcia zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej". Podczas wykładu omówiono: przebieg kariery w strukturach unijnych, profile zawodowe w instytucjach UE, wybrane instytucje i agencje UE, działalność Komisji Europejskiej jako największego pracodawcy wśród instytucji unijnych, międzynarodowe środowisko pracy, kryteria aplikacji w instytucjach unijnych.