MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Konkurs fotograficzny "Współczesna Pieta"
2015-10-19
Stowarzyszenie Fala Kultury ogłasza: Konkurs fotograficzny Współczesna Pieta
Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej motywem Piety - żalu matki po stracie dziecka.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ma zasięg ogólnopolski.
Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych sporządzoną na wzorze dostępnym na stronie www.falakultury.pl i przesłaną na adres: Stowarzyszenie Fala Kultury ul. Mińska 25, Warszawa z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Współczesna Pieta" w terminie do 15 listopada 2015 roku(decyduje data wpływu).
Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od dnia 15 października 2015 do 15 listopada 2015 roku na adres e-mail wspolczesnapieta@gmail.com W treści e-maila należy również podać imię i nazwisko autora fotografii, wiek, oraz nazwę i adres szkoły do której uczęszcza.
W pierwszym etapie Konkursu trwającym od 16 listopada 2015 do30 listopada 2015 roku na stronie www.facebook.com/FalaKultury będzie można głosować na zgłoszone prace. W celu oddania głosu należy skorzystać z funkcji "Lubię to". Głosujący może oddać głos na więcej niż jedną pracę. Autorzy 10 prac, które zbiorą największą liczbę polubień, przejdą do drugiego etapu Konkursu.
W drugim etapie Konkursu prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora
Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do pani Agnieszki Nowak. http://www.falakultury.pl/#!wspolczesnapieta/c1iaz

 

Galeria