Aktualności
Zajęcia: „Odpowiedzialności nieletnich i pełnoletnich wobec prawa”
2015-12-09
W dniu dzisiejszym tj. 09.12.2015 zakończył się cykl zajęć organizowanych przez Komendę Policji w Kaliszu Zespołu d/s Nieletnich.
W jej ramach 23.11. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w debacie dotyczącej szkodliwości zażywania środków odurzających ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy. Spotkanie odbyło się w hali Ośrodka Sportu i Rehabilitacji przy ul. Łódzkiej. W trakcie debaty uczniowie uzyskali odpowiedzi na pytania „Czym dopalacze różnią się od innych narkotyków, jakie są zagrożenia związane z ich zażywaniem oraz jakie są prawne konsekwencje ich posiadania i rozprowadzania?". Odpowiedzi na powyższe pytania udzielili zaproszeni specjaliści z Komendy Miejskiej Policji, Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej oraz pielęgniarki oddziałowej z Oddziału Psychiatrycznego Szpitala w Kaliszu. Natomiast na terenie szkoły od 01.12 do dnia dzisiejszego odbyły się we wszystkich klasach godzinne spotkania dotyczące „Odpowiedzialności nieletnich i pełnoletnich wobec prawa". Zaproszeni goście z Komendy Miejskiej Policji oraz Służby Więziennej uświadamiali uczniom poprzez rozmowę i film „Więzienie stracony czas" konsekwencje łamania prawa.
Mamy nadzieje, iż powyższe działania pomogą młodym ludziom zrozumieć na czym polega odpowiedzialność za siebie i innych, co pomoże im dokonać właściwego wyboru.