Aktualności
Rekolekcje Wielkopostne - 24. - 26.02.2016 r.
2016-02-12
Rekolekcje Wielkopostne odbywać się w będą w dniach 24. - 26.02 2016 r. (środa, czwartek, piątek) w Kościele p.w. "Opatrzności Bożej" przy ulicy Polnej w Kaliszu.

W rekolekcjach biorą udział uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczeszczający na lekcje religii, dla nich te dni są dnaimi wolnymi od zajęć edukacyjnych.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej mający w tych dniach w planie zajęcia praktyczne lub nie uczęszcający na lekcje religii odbywają zajęcia praktyczne.

Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych maja w tych dniach zajęcia edukacyjne w szkole wg planu.