Aktualności
Wnioski o stypendium Jana Pawła II
2016-06-01
Do dnia 24 czerwca 2016 r. uczniowie mogą składać wnioski o stypendium Jana Pawła II.
Dotyczy uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy od 1 września będą nadal uczyć się w naszej szkole.
Najważniejsze wymogi, które musi spełniać uczeń aby otrzymać stypendium:

- mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w Kaliszu

- próg dochodowy - do 1000 zł netto na członka rodziny na mc

- średnia ocen za semestr poprzedzający semestr, na który składa się wniosek - minimum 4.1

Wnioski o stypendium na I semestr roku szkolnego 2016/2017 uczniowie składaja u wychowawców.

Regulamin wraz wnioskiem do pobrania w pliku (*.doc)