Aktualności
Karta Dobrego Ucznia
2016-09-14
Poniżej przedstawiamy warunki, jakie należy spełnić, żeby otrzymać Kartę Dobrego Ucznia.

Jeżeli


- jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
- twoja średnia ocen końcowych w zeszłym roku szkolnym wyniosła minimum 4,1 a twoja ocena z zachowania była minimum bardzo dobra*
- nie otrzymujesz stypendium im. Jana Pawła II


TO MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O KARTĘ DOBREGO UCZNIA!!!


Wnioski do pobrania w sekretariacie. Termin złożenia wniosku: do 16 września


*Dla ucznia klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej średnia z trzeciej klasy gimnazjum to min. 4,8.