Aktualności
Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miejskiej poszukiwani….
2016-10-31
Termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza wyznaczono na 15 listopada.

Rada jest reprezentacją młodzieży - uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych. Swoich przedstawicieli w Radzie mają również samorządy studenckie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Zgodnie z § 6 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza liczba radnych w poszczególnych okręgach wyborczych (szkołach) jest stała.


W Naszej Szkole są to: 2 mandaty.


Kadencja Rady trwa 2 lata.
Kandydatem na Radnego może być osoba, która uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej w Kaliszu z wyjątkiem uczniów ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.


Celem działania Rady jest propagowanie idei samorządności wśród młodzieży, zwiększenie aktywności młodych ludzi oraz reprezentowanie interesów młodzieży na forum samorządowym. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę.


Do 4 listopada czekamy na Wasze kandydatury.
Przypominamy, że opiekunami naszego szkolnego samorządu są Panie: Edyta Piotrowska i Milena Nogaj.

Uchwała w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza -

http://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2016_25_314.pdf