MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Uczestnicy kaliskiego Hufca Pracy z wizytą w Straży Miejskiej Kalisza
2016-11-27
W ramach realizowanego przez wychowawców Hufca Pracy 15-1 w Kaliszu programu profilaktyczno - resocjalizacyjnego pt. „Wybrać lepszą drogę" w dniu 22 listopada 2016 r. uczestnicy naszej jednostki wzięli udział w spotkaniu.
Organizatorem spotkania była kaliska Straż Miejska. Wizyta miała na celu przybliżyć młodzieży codzienną pracę oraz ustawowe zadania realizowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji na temat „Odpowiedzialność prawno - karna nieletnich", którą przeprowadziła inspektor Agata Dybioch. Następnie, podczas zwiedzania siedziby straży, uczestnicy mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy dyżurnego, który odbiera zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców oraz wysyła patrole interwencyjne. Ciekawym punktem spotkania była prezentacja multimedialna zawierająca nagrania z monitoringu miejskiego. Młodzież obejrzała zarejestrowane przez kamery bójki, rozboje, akty wandalizmu oraz szereg innych negatywnych zachowań szczególnie młodych mieszkańców naszego miasta. Na zakończenie wizyty uczestnicy zwiedzili salę, w której znajduje się zarządzanie monitorowaniem naszego miasta. Każdy z uczestników mógł przez chwilę sam kierować niektórymi z kamer oraz przekonać się jak bardzo monitorowanie i rejestrowanie materiału może okazać się przydatne.
       Podczas wizyty młodzież zadawała prowadzącej zajęcia wiele pytań, co przekonuje nas o tym, że organizowanie takich lekcji jest jak najbardziej trafne i stanowi jedną z ciekawszych metod przekazywania wiedzy na temat zakresu działalności służb bezpieczeństwa.

Iwona Kubiaszczyk - wychowawca Hufca Pracy

Galeria