Aktualności
Stypendium im. Św. Jana Pawła II
2017-01-11
Do dnia 27 stycznia 2017 r. mozna składać wnioski o przyznanie stypendium im. Św. Jana Pawła II.
Dotyczy uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, uczą się w naszej szkole.
Najważniejsze wymogi, które musi spełniać uczeń aby otrzymać stypendium:

- mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w Kaliszu

- próg dochodowy - do 1000 zł netto na członka rodziny na mc

- średnia ocen za semestr poprzedzający semestr, na który składa się wniosek - minimum 4.1

Wnioski o stypendium na I semestr roku szkolnego 2016/2017 uczniowie składaja u wychowawców.

Regulamin i wniosek dotyczący stypendium im.  Św. Jana Pawła II do pobrania w pliku (*.doc)