MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Międzyszkolny konkurs recytatorski - poezja o tematyce sybirackiej.
2017-03-13
Zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie recytatorskim poezji o tematyce sybirackiej.
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Wspominasz ciągle surową Tajgę" - poezja o tematyce sybirackiej

I. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: „Wspominasz ciągle surową Tajgę..." - poezja o tematyce sybirackiej

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im Zesłańców Sybiru w Kaliszu

II. Cele konkursu:
- popularyzowanie twórczości o tematyce sybirackiej
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zainteresowanie uczniów poezją i historią Polski
- rozwijanie umiejętności publicznych wystąpień
- prezentacja umiejętności uczniów,

III. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Jury oceniać będzie recytatorów w dwóch grupach wiekowych:
- gimnazjum
- szkoła ponadgimnazjalna

IV. Termin i miejsce konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 25.04.2017 o godzinie 10.00.
2. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Zawodowych im Zesłańców Sybiru w Kaliszu, ul. Wąska 13

V. Przebieg konkursu:
1. Uczestników konkursu ocenia jury, w skład, którego wchodzą przedstawiciele organizatorów konkursu oraz jeden wybrany losowo opiekun uczestników konkursu.
2. Uczniowie oceniani będą w kategorii gimnazjum oraz w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Każda szkoła może wyłonić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów.
4. Obowiązują karty zgłoszenia ucznia do konkursu (wzór karty w załączeniu).
5. Wszyscy uczestnicy przygotowują do oceny jeden utwór poetycki o tematyce sybirackiej.
6. Czas jego recytacji nie może przekroczyć 4 min. Można korzystać również
z rekwizytów i podkładu muzycznego.
7. Kolejność występów wyznacza się w drodze losowania.
8. Ocenianie jest tajne.
9. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
10. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy.
11. Ponadto osoby wyróżnione dostają nagrody książkowe.

VI. Kryteria oceny recytacji obejmują:
1. Dobór repertuaru
2. Dykcję
3. Interpretację
4. Kulturę słowa
5. Ogólny wyraz artystyczny
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.

VII. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 15.04.2017r. karty zgłoszenia na adres:
Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
62-800 Kalisz, ul. Wąska 13
telefon: 62 502 50 61
telefon komórkowy: 509 122 599
fax: 62 766 79 57
e-mail::zs@um.kalisz.pl

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

Wszystkie pytania dotyczące konkursu : Agnieszka Nowak, adres mailowy aga.nowak1@onet.eu lub kom. 696438344

Opracowała: Agnieszka Nowak

Karta zgłoszenia udziału w konkursie do pobrania w pliku (*.doc)

 

 

Galeria