Aktualności
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
2013-05-29

Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak oraz Prezes Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim Zbigniew Matuszczak wręczyli puchary i nagrody laureatom i wyróżnionym w 39. Okręgowych Eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości i 46. Okręgowych Eliminacjach Olimpiady Innowacji Technicznych. Podsumowanie zmagań odbyło się 24 maja 2013 roku w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.Dwudziestu czterech uczniów z sześciu szkół z terenu Południowej Wielkopolski wzięło udział w eliminacjach Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Konkurs odbył się w ostrowskim ZST 22 marca 2013 roku. Zgodnie z regulaminem eliminacje przeprowadzono w dwóch etapach. W etapie wstępnym wszyscy uczestnicy udzielali odpowiedzi pisemnych na 30 pytań testowych i 3 zadania problemowe.W finale 12 najlepszych uczestników odpowiadało na 3 pytania (2 z zagadnień prawnych, 1 pytanie z historii wynalazków).

 

Olimpiada organizowana jest pod patronatem

Pani Prezes Urzędu Patentowego RP

dr Alicji Adamczak

 

Dnia 22 marca 2013 r

w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

w Ostrowie Wielkopolskim

odbyła  się

XXXIX edycja eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

 

Uczennice III A technikum:

SYLWIA KACZKOWSKA, EWELINA STĘPNIAK I DONATA KOWALIŃSKA zajęły V miejsce zespołowo.

Sylwia Kaczkowska otrzymała również wyróżnienie.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24.05.2013r

w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Opiekun Ewa Maciejczyk