Aktualności
Stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018
2017-09-05
Mozna ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2017/2018.
- dla uczniów zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Kalisza

- dochód za miesiąc poprzedzający składanie wniosku nie może przekraczać 514 zł netto na osobę w rodzinie

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu (tzw. 500+)

- kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie nieprzekraczalnym do 15 września

- faktury na pierwszy semestr należy dostarczyć do 31 października,

- faktury na drugi semestr należy złożyć do 30 kwietnia

Szczegółowe informacje i wniosek w załączniku.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2017/2018 do pobrania w pliku (*.docx)

Informacje dotyczące stypendium socjalnego do pobrania w pliku (*.pdf)