Aktualności
Konkurs „Manuskrypty ze skryptorium przy ul. Wąskiej” rozstrzygnięty!!!
2017-12-22
Uczniowie pierwszych klas szkoły branżowej przygotowywali jedną kartę manuskryptu zawierającą elementy kompozycyjne charakterystyczne dla rękopisu średniowiecznego.
Komisja konkursowa wybrała zwycięzców. Oto oni:                                                


I miejsce : Bartek Grzelaczyk - klasa I c
II miejsce: Mikołaj Nefej - klasa I e
III miejsce: Dominika Juszczak - klasa 1 b

Wyróżnienia:
Zawodna Nina - klasa 1 c
Julia Kander - klasa 1 b
Justyna Patyna - klasa 1 b

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi po przerwie świątecznej. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane w formie wystawy w budynku A.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za udział w konkursie.