MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWŁA II
2018-01-15
Można ubiegać sie Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2017/2018.

Dotyczy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 z dotychczasowymi oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej oraz Technikum nr 7.Uczeń, który chce się ubiegać o stypendium im. św. Jana Pawła II:

- musi być zameldowany na pobyt stały i zamieszkiwać w Kaliszu,

- musi osiągnąć średnią ocen min. 4, 10 (za I semestr roku szkolnego 2017/2018),

- dochód na jednego członka w rodzinie ucznia nie może przekraczać jednego tysiąca złotych netto (za miesiąc poprzedzający składanie wniosku),

- musi cechować się wzorową postawą społeczną i wyjątkowymi umiejętnościami (umiejętności potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. dyplomy, nagrody).

Kompletny wniosek należy złożyć u wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2018 roku.

Regulamin, wzór wniosku, zasady weryfikacji dochodu i uchwała Rady Miasta dotycząca stypendium znajdują się na poniżej.

Regulamin Stypendium Św. Jana Pawła II do pobrania w pliku (*.doc)

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Stpendium Św. Jana Pawła II do pobrania w pliku (*.pdf)

Zasady weryfikacji dochodów do pobrania w pliku (*.doc)

Galeria