Aktualności
Harmonogram egzaminów poprawkowych.
2013-06-26

Harmonogram egzaminów poprawkowych  dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali jedną lub dwie oceny niedostateczne.

26.08.2013 r. - poniedziałek, godz. 900

Język polski - sala nr 14

Chemia - sala nr 12

27.08.2013r. - wtorek - godz. 900

Matematyka - sala nr 3

Geografia - sala nr 12

28.08.2013r. - środa, godz. 900

Historia - sala nr 14

Historia i wiedza o społeczeństwie - sala nr 14

Fizyka - sala nr 12

Fizyka i astronomia - sala nr 12

29.08.2013 r. - czwartek - godz. 900

Język angielski - sala nr 14

Język angielski zawodowy - sala nr 14