Aktualności
PROFESJONALIŚCI SIĘGAJĄ PO LAURY
2018-04-10
W dniu 10 kwietnia 2018 r. 11 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych odebrało Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II w Sali Recepcyjnej Ratusza.

Wśród tegorocznych stypendystów silną grupę stanowili uczniowie kształcący się w zawodzie sprzedawca, jak również kucharz, fryzjer
i technik usług fryzjerskich. Za bardzo dobre osiągnięcia w nauce, wyjątkowe uzdolnienia oraz wzorową postawę społeczno-patriotyczną Stypendium odebrali:

Agata Jamroziak
Estera Owczar
Ewelina Witek
Ilona Kuźnik
Klaudia Śnieg
Konrad Kranc
Magdalena Okoń
Natalia Wąsik
Patrycja Zielińska
Zuzanna Leszka
Zuzanna Szczeblewska

Gratulujemy!