MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Sztandar to ważny element, budujący patriotyzm
2018-05-15
Sztandar szkolny stanowi znak tożsamości i wspólnoty. Jest dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, przypomina historię i tradycję naszego kraju.

Sztandar w szkole to znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybędą.

Każdy sztandar ma symboliczną wymowę i określone znaczenie. Jak powiedział Kardynał Stefan Wyszyński „ Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową".
Sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym. Szkoła występuje ze sztandarem nie tylko podczas wydarzeń szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Patrona, uroczystości patriotyczno - religijne, święta narodowe oraz inne uroczyste apele, ale również poza nią.

Uczniowie z dumą prezentują Sztandar Szkoły na licznych spotkaniach pozaszkolnych poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów, obchodzenie świąt i rocznic, oddawanie czci bohaterom narodowym oraz sławnym osobistościom zasłużonych dla kraju, a także kultywowanie pamięci o nich.

W tym roku szkolnym podczas uroczystości Naszą Szkołę reprezentują uczniowie klasy 1 A, wchodzący w skład pocztu sztandarowego: Anita Gołębiewska, Zuzanna Szczeblewska i Patryk Machowicz wraz z opiekunem Panią Edyta Piotrowską.

W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w poniższych wydarzeniach poza szkolnych:
• Uroczystości ku czci Bohaterów Westerplatte16.09.2017r. Kościół AP. Piotra i Pawła
• 79 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę-Dzień Sybiraka 17.09.2017r. Ogrójec OO Jezuitów
• Upamiętnienie 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty 12.10.2017r. tablica pamiątkowa -budynek Starostwa Powiatu Kaliskiego
• Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2017r. Główny Rynek
• Dzień pamięci ofiar stanu Wojennego 13.12.2017r. kościół OO. Jezuitów
• 73 rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19.01.2018r. Cmentarz Tyniecki
• 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego 27.12.2017r. tablica pamiątkowa COSSW
• Dzień Żołnierzy Niezłomnych1.03.2018r. Ogrójec Klasztoru OO. Jezuitów
• 78 rocznica Zbrodni Katyńskiej 14.04.2018r. Kościół Garnizonowy
• Dzień Męczennictwa Duchowieństwa Polskiego 29.04.2018r. kaplica w Kościele Św. Józefa
• 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3.05.2018r. Główny Rynek i Katedra Kaliska

Dzięki udziałowi w tych uroczystościach uczniowie wykazują postawę prospołeczną, przejawiającą się w pozytywnym działaniu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Dziękujemy im za wzorową postawę i reprezentowanie szkoły.

 

 

Galeria zdjęć
Galeria