Aktualności
Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II
2018-06-13
Można ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2018/2019.
Dotyczy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 z dotychczasowymi oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej oraz Technikum nr 7. Uczeń, który chce się ubiegać o stypendium im. św. Jana Pawła II:

- musi być zameldowany na pobyt stały i zamieszkiwać w Kaliszu,

- musi osiągnąć średnią ocen min. 4, 10

- dochód na jednego członka w rodzinie ucznia nie może przekraczać 1000 złotych netto (za miesiąc poprzedzający składanie wniosku),

- musi cechować się wzorową postawą społeczną i wyjątkowymi umiejętnościami (umiejętności potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. dyplomy, nagrody).

Kompletny wniosek należy złożyć u wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 roku.

Regulamin, wzór wniosku, zasady weryfikacji dochodu i uchwała Rady Miasta dotycząca stypendium znajdują się na poniżej.

Klauzula informacyjna do pobrania w pliku (*.odt)

Regulamin przyznawania stypendium do pobrania w pliku (*.pdf)

Wniosek do pobrania w pliku (*.doc)

Wniosek do pobrania w pliku (*.pdf)