MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
2018-08-24
Uczniowie, którzy spełniają poniższe wymagania mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego:
- stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Kalisza,

- dochód za miesiąc poprzedzający składanie wniosku nie może przekraczać 528 zł netto na osobę w rodzinie,

Świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodu

- kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do 17 września do godz. 15:00,

- faktury na pierwszy semestr należy dostarczyć do 31 października 2018 r.,

- faktury na drugi semestr należy dostarczyć do 30 kwietnia 2019 r.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KATALOGIEM, POUCZENIEM ORAZ ZASADAMI UDOKUMENTOWANIA ŹRÓDŁA DOCHODU.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do pobrania w pliku (*.doc)

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do pobrania w pliku (*.pdf)

Pouczenie i katalog dotyczący stypendium socjalnego do pobrania w pliku

Zasady udokumentowania źródła dochodu

Galeria