Aktualności
Dzień Patrona
2018-11-26
Dzień Patron świętowany przez szkolną społeczność w roku Wielkiego Jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości miał wymiar szczególny.


Uczniowie klas pierwszych przygotowali się do obchodów poprzez spotkania z panią Eugenią Pastuszek - prezes Kaliskiego Oddział Związku Sybiraków. Pozostali natomiast pogłębiali swoją wiedzę o zesłańcach syberyjskich podczas zajęć z wychowawcą.

21 listopada 2018 r., w obecności licznie przybyłych gości, po raz kolejny w formie artystycznej przypomniane zostało bolesne doświadczenie Golgoty Wschodu.

Pani Dyrektor doceniła również zaangażowanie młodzieży w upowszechnianie wiedzy o Patronie Szkoły i wyróżniła okolicznościowymi podziękowaniami wielu uczniów kończących edukację w bieżącym roku szkolnym.

W Dniu Patrona oficjalnie przyjęto do szkolnej społeczności uczniów klas pierwszych, którzy w uroczystym ślubowaniu zobowiązali się do kultywowania ideałów Zesłańców Sybiru.

Kolejnym punktem spotkania było zasadzenie „Drzewa Wspomnień - Drzewa Pamięci", które było realizacją uchwały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, a tym samym włączeniem się przez szkołę w ogólnopolską akcję, która zachęca Polaków do pielęgnowania pamięci historycznej.

Patron Szkoły został także uczczony poprzez modlitwę, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy obelisku na Skwerze Sybiraków.

 

Galeria zdjęć