Aktualności
Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II
2019-01-07
Można ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2018/2019.

Dotyczy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 z dotychczasowymi oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej oraz Technikum nr 7. Uczeń, który chce się ubiegać o stypendium im. św. Jana Pawła II:

- musi być zameldowany na pobyt stały i zamieszkiwać w Kaliszu,

- musi osiągnąć średnią ocen min. 4, 10

- dochód na jednego członka w rodzinie ucznia nie może przekraczać 1000 złotych netto (za miesiąc poprzedzający składanie wniosku),

- musi cechować się wzorową postawą społeczną i wyjątkowymi umiejętnościami (umiejętności potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. dyplomy, nagrody).

Regulamin, wzór wniosku, zasady weryfikacji dochodu znajdują się na poniżej.

Regulamin przyznawania stypendium do pobrania w pliku (*.pdf)

Wniosek do pobrania w pliku (*.pdf) - drukowac dwustronnie

Zasady weryfikacji dochodów do stypendium do pobrania w pliku (*.pdf)