Aktualności
Informacja dla absolwentów zdających egzamin zawodowy w sesji styczeń - luty 2019 r.
2019-03-15
Są już dostępne loginy i hasła umożliwiające sprawdzenie wyników egzaminów zewnętrznych na stronie:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 22 marca br. (nie wcześniej).


Loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują.

Loginy i hasła obowiązują dla wszystkich zdawanych w danym roku egzaminów.

Login i hasło można pobrać OSOBIŚCIE w sekretariacie szkoły. Nie przekazujemy danych osobom trzecim oraz telefonicznie.