Aktualności
Komunikat w sprawie rekrutacji uzupełniającej i zaświadczeń od lekarza medycyny pracy.
2019-07-25
W dniach 26-30 lipca 2019 roku odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych (dla absolwentów gimnazjów) i szkół ponadpodstawowych (dla absolwentó
W rekrutacji uzupełniającej udział mogą wziąć:
- osoby niezakwalifikowane do żadnej szkoły w rekrutacji zasadniczej
- osoby niebiorące udziału w rekrutacji zasadniczej
- osoby zakwalifikowane w rekrutacji zasadniczej, które nie potwierdziły woli uczęszczania do szkoły do której zostali zakwalifikowani.

W rekrutacji uzupełniającej kandydat może wybrać dowolną ilość preferencji w 6 szkołach. Obowiązują podobne zasady jak w czasie rekrutacji zasadniczej.

Kandydaci, którzy nie mogli w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji przedstawić wymaganego zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub do kierowania pojazdami, po uzyskaniu dokumentu zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć go do szkoły, nie później jednak niż do 29 sierpnia 2019 r.