MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
2019-08-29
Dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.
Termin składania wniosków - do 16 września 2019 r.

Pełnoletni uczeń sam składa wniosek i podpisuje go we własnym imieniu.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. netto na członka rodziny (liczy się dochód za miesiąc poprzedzający składanie wniosku)

Świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu

Imienne faktury należy złożyć do szkoły:

- w I sem. roku szkolnego - do 31 października

- w II sem. roku szkolnego - do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć w Wydziale Edukacji)

 

Wzór wniosku i katalog wydatków dostępne na stronie www.zs.kalisz.pl oraz w sekretariacie szkoły.

Katalog wydatków i pouczenie (drukuj jak broszurę) do pobrania w pliku (*.docx)

Sposoby dokumentowania źródła dochodów do stypendiumdo pobrania w pliku (*.docx)

Wniosek na stypendium socjalne 2019 (drukować dwustronnie) do pobrania w pliku (*.doc)

Galeria