Aktualności
ROKO Giełda Pracy dla nauczycieli
2020-05-12
Miasto Kalisz uruchomiło nową usługę dostępną pod adresem www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy
Za jej pomocą nauczyciele szukający pracy mogą umieszczać swoje oferty z załącznikami (CV, list motywacyjny, rekomendacje) lub aplikować na oferty zgłaszane przez dyrektorów. Dane giełdy pracy dotyczące ofert szkół są publikowane na portalu Giełda Pracy. Poszukiwanie pracowników oraz obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się w większości w systemie w formie elektronicznej.

Giełda stanowi pierwszy element Kaliskiego Portalu Oświatowego, który będzie sukcesywnie rozbudowany o kolejne elementy.