MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Aktualności
Stypendium socjalne na rok szkolny 2020/2021
2020-09-02
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

Termin składania wniosków - do 15 września 2020 r. do godz. 15:00

Pełnoletni uczeń sam składa wniosek i podpisuje go we własnym imieniu.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. netto na członka rodziny (liczy się dochód za miesiąc poprzedzający składanie wniosku)

Do wniosku koniecznie należy dołączyć upoważnienie do przelewu na konto.

Świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie są wliczane do dochodu.

Imienne faktury (na wnioskodawcę) należy złożyć do szkoły:
Galeria