Aktualności
Dzień Patrona 2013
2013-11-20

18 listopada 2013 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona szkoły.

Nasze spotkanie składało się z trzech części.

Część pierwszą, odbywającą się w sali gimnastycznej, stanowiły okolicznościowe przemówienia: dyrektora szkoły - A. Dziedzic, wiceprezydenta Miasta Kalisza - J. Konopki, prezesa Związku Sybiraków - E. Pastuszek, zastępcy dyrektora kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty - Z. Taranka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza - R. Kołacińskiego, a także program artystyczny.

            Część druga - to przemarsz na Skwer Sybiraków i upamiętnienie martyrologii polskich zesłańców poprzez przemówienie kapelana Związku Sybiraków - ks. T. Pałuski, modlitwę poprowadzoną przez katechetę  - ks. Sz. Rybaka oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy obelisku.

Część trzecia - to poczęstunek w szkole przygotowany przez uczniów z klasy I i II zsz (kucharz) pod nadzorem p. M. Kolańskiej i p. D. Parkitnej.

Wśród gości, którzy uświetnili swoją obecnością nasze święto byli, oprócz wymienionych wyżej: sybiracy, naczelnik Wydziału Edukacji w Kaliszu - M. Witczak, komendant Środowiskowego Hufca Pracy  -  I. Mikołajczyk, przewodnicząca Osiedla Rogatka - D. Karbowska, a także przedstawiciele Rady Rodziców - E. Miller, A. Zborowska i W. Urbaniak.

Młodzież do wspólnego świętowania przygotowywała się:

  • podczas lekcji wychowawczych z udziałem sybiraczki - p. E. Pastuszek; lekcji pełnych młodzieńczej pogody ducha, będących świadectwem umiłowania życia mimo doświadczenia wielkiego zła;
  • projektując, pod kierunkiem p. C. Bednarek, plakaty popularyzujące patrona szkoły;
  • biorąc liczny udział w konkursie piosenki i poezji patriotycznej, zorganizowanym przez p. A. Luźny i J. Ambroziaka. Uczestnicy konkursu zostali docenieni przez Radę Rodziców nagrodami książkowymi oraz dyplomami;
  • realizując  program artystyczny, którego myślą przewodnią były słowa Hanki Ordonówny - sybiraczki: „A świat jest pomimo wszystko piękny". Szczególnie zaangażowały się tutaj dziewczęta z klas o profilu fryzjerskim. Uczennice z klasy II c zsz i III a technikum wykonały dekoracje - kopalnie syberyjskie. Chórzystki z klasy I a i II a technikum, pod kierunkiem p. A. Bajek, dodały splendoru całej uroczystości śpiewając hymn Związku Sybiraków. Wszystkie części spotkania poprowadziły - M. Przybylska i M. Wojciechowska z kl. III a technikum; natomiast w przedstawieniu zagrały dziewczęta z tejże klasy:              M. Banko, S. Cieślik, O. Kuczyńska - Cichocka, P. Kuświk, M. Pasik, M. Simiłowska, N. Walczak                     oraz G. Kowalska z kl. II a zsz (profil - kucharz). O barwie dźwięku decydowały natomiast Paulina Jasińska  z kl. III a technikum i p. M. Morawska.

 

Odpowiedzialni: M. Lange, J. Leoniak, A. Szuleta, J. Trzmiel


Galeria zdjęć