Aktualności
Debata z okazji Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu na Płeć” .
2013-12-12
W dniu 25 listopada br. rozpoczęła się kolejna Międzynarodowa Kampania „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu na Płeć".

W ramach tejże kampanii dnia 10 grudnia w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu miało miejsce spotkanie z młodzieżą szkolną - dorosłymi mężczyznami. Reprezentantami naszej szkoły byli przedstawiciele klasy IID pod opieką pedagoga szkolnego p. Patrycji Lewandowskiej-Mazurek. Celem spotkania było wywołanie dyskusji oraz szerzenie idei sprzeciwu wobec przemocy skierowanej przeciwko kobietom w szkolnych środowiskach oraz w najbliższym otoczeniu.

 W roku bieżącym kampania była realizowana pod hasłem "Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!".
W ramach tych wydarzeń, po raz pierwszy przyłączyliśmy się do obchodów kampanii „Biała Wstążka", która skupia mężczyzn sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet, którzy mogą i przyczyniają się do przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. Symbolem kampanii jest biała wstążka, która jest ikoną poparcia dla równych praw dla kobiet i sprzeciwem wobec przemocy skierowanej przeciwko kobietom.